Municipality Administration

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
12/21/2018 7721 / 1/24/2017 гр. СТРАЖИЦА Кв: 158 УПИ: I Улица: "Осогово" №: 25 Блок: 7 Вход: А Етаж: III Апартамент: 8
• ЧАСТ ОТ СГРАДА (53.71 кв.м.)
Публичен търг
11/29/2018 7831 / 8/14/2018 гр. СТРАЖИЦА Кв: 94 УПИ: ХII
• УПИ (490 кв.м.)
Публичен търг
11/21/2018 7827 / 8/8/2018 с. КЕСАРЕВО Кв: 95 УПИ: XI
• УПИ (853 кв.м.)
Публичен търг
11/5/2018 3075 / 2/23/2005 с. НОВА ВЪРБОВКА
• НИВА (5100 кв.м.)
Публичен търг
11/5/2018 7100 / 5/8/2015 с. ВИНОГРАД Кв: 47 УПИ: VІІ
• ФУРНИ (60 кв.м.)
Решение на общинския съвет