Municipality Administration

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
11/5/2018 3075 / 2/23/2005 с. НОВА ВЪРБОВКА
• НИВА (5100 кв.м.)
Публичен търг
11/5/2018 7100 / 5/8/2015 с. ВИНОГРАД Кв: 47 УПИ: VІІ
• ФУРНИ (60 кв.м.) • ФУРНИ (60 кв.м.)
Решение на общинския съвет
8/16/2018 7821 / 5/14/2018 гр. СТРАЖИЦА Кв: 103 УПИ: VI
• СГРАДА (486.72 кв.м.)
Публичен търг
7/17/2018 3619 / 9/29/2008 гр. СТРАЖИЦА Кв: 73 УПИ: V Улица: Ангел Каралийчев
• УПИ (940 кв.м.)
Публичен търг