Municipality Administration

Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
1 3/28/2019 Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на територията на община Стражица по обособени позиции Closed 9087040
21 11/23/2018 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Частична корекция коритото на река "Стара река”, с. Кесарево, община Стражица” Closed 00078-2018-0010
20 9/26/2018 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Стражица през учебната 2018/2019 г.“ Assigned 00078-2018-0009
19 9/21/2018 Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в селата Кесарево, Камен, Сушица, Асеново и Царски Извор, община Стражица, област Велико Търново” Assigned 00078-2018-0008
18 9/20/2018 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново“ Assigned 00078-2018-0007