Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Доставка на оборудване, обзавеждане, стоки за бита и други материали по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на стоки от Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на обзавеждане; Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електрически уреди; Обособена позиция № 4 – Доставка на стоки за бита и други материали”
Number 2
Date 3/15/2018
Object Доставка
Participation deadline 3/23/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/15/2018
Valid to 3/23/2018
Description Настоящата поръчка има за цел да осигури доставка, монтаж/инсталиране на кухненско обзавеждане, оборудване и кухненски инвентар, обзавеждане на спални помещения, оборудване и обзавеждане на общите помещения, включително трапезария, дневна, складови помещения, офис на персонала, санитарни помещения за нуждите на обект „Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.”, находящо се в кв. 45, УПИ ХVІІ – 190, град Стражица. Във връзка с увеличаване капацитета на Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец и надграждане на предоставяните услуги с разкриване на нова услуга – индивидуална педагогическа подкрепа и психологическа помощ, е предвидено обзавеждане на нов кабинет и закупуване на оборудване и материали за обект „Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец”.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9073893
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073893
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-32 | 3/15/2018 3/15/2018 Обява
ОП-33 | 3/15/2018 3/15/2018 Документация
ОП-34 | 3/15/2018 3/15/2018 Образци
ОП-44 | 3/26/2018 3/26/2018 Съобщение за удължаване на срокове
ОП-48 | 4/17/2018 4/17/2018 Протокол № 1 от работата на комисията