Municipality Administration

Procurement

Information
Name Авариен ремонт на язовири „Сусурлука” и „Ръбе”, находящи се в землището на с. Сушица, община Стражица.
Number 17
Date 12/5/2017
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline -
State Assigned
Valid from 12/5/2017
Valid to -
Description Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на спешни и неотложни видове СМР на два обекта: 1. обект язовир „Сусурлука”, с. Сушица и 2. обект язовир "Ръбе", с. Сушица.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Пряко договаряне
Number in PPA 00078-2017-0015
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532333639
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-182 | 12/5/2017 12/5/2017 Решение за откриване на процедура.
ОП-5 | 1/10/2018 1/10/2018 Обявление за възложена поръчка.
ОП-6 | 1/10/2018 1/10/2018 Договор.