Municipality Administration

Procurement

Information
Name „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за село Бряговица /от ПС Джулюница до връзка с вътрешна водопроводна мрежа/”
Number 14
Date 11/13/2017
Object Изпълнение на строителство
Participation deadline 12/12/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/13/2017
Valid to 12/12/2017
Description Предвижда се подмяна съществуващият амортизиран довеждащ водопровод от АЦ тръби с диаметър ф 100 мм, с нови полиетилиенови тръби с диаметър ф110мм в участъка му от ПС „Джулюница” до началото на регулационнте граници на село Бряговица (при масивен сводов каменен мост над р.Лефеджа). Дължината на новия водопровод е 4 198,00м, а диаметърът му е Ø110мм. Предвидено е той да се изпълни от тръби от полиетилиен висока плътност PEHD, тип PE100, за налягане 10 атмосфери. По трасето на водопровода ще се изградят 7 бр. шахти с комбиниран автоматичен въздушник и 8 бр. шахти висок изпразнител.
Principal Община Стражица
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00078-2017-0012
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531363530
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-153 | 11/13/2017 11/13/2017 Решение за откриване на процедура.
ОП-154 | 11/13/2017 11/13/2017 Обявление
ОП-155 | 11/13/2017 11/13/2017 Документация
ОП-156 | 11/13/2017 11/13/2017 ОБРАЗЦИ
ОП-157 | 11/13/2017 11/13/2017 Проект - чертежи.