Municipality Administration

Procurement

Information
Name Доставка на горива за нуждите на община Стражица по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на гориво за отопление за нуждите на общински обекти на територията на община Стражица; Обособена позиция № 2 -Доставка на течни горива (дизелово гориво) за нуждите на МПС – училищни автобуси, собственост на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица.
Number 13
Date 10/12/2017
Object Доставка
Participation deadline -
State Assigned
Valid from 10/12/2017
Valid to -
Description Борсова сделка за доставка на горива за нуждите на община Стражица по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на гориво за отопление за нуждите на общински обекти на територията на община Стражица; Обособена позиция № 2 -Доставка на течни горива (дизелово гориво) за нуждите на МПС – училищни автобуси, собственост на СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица.
Principal Кмет на община Стражица
Procedure Договаряне без предварително обявление
Number in PPA 00078-2017-0011
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530363237
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-133 | 10/12/2017 10/12/2017 Решение за откриване на процедура.
ОП-148 | 11/6/2017 11/6/2017 Обявление за възложена поръчка.
ОП-149 | 11/6/2017 11/6/2017 Борсов Договор за доставка на горива за отопление.
ОП-150 | 11/6/2017 11/6/2017 Борсов Договор - горива за училищни автобуси.