Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
2/2/2018 1487 / 5/28/1999 гр. СТРАЖИЦА Кв: 95 Улица: "Анг.Каралийчев" Блок: 1 Вход: А Етаж: I Апартамент: 2 Група: 1
• ЖИЛИЩА (58.87 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/2/2018 7810 / 11/7/2017 с. АСЕНОВО Кв: 24 УПИ: ІХ
• УПИ (470 кв.м.)
Публичен търг
1/24/2018 3641 / 11/26/2008 с. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
• НИВА (91408 кв.м.)
Публичен търг
12/4/2017 249 / 4/7/1997 гр. СТРАЖИЦА Кв: 2 УПИ: I
• ДВОРНО МЯСТО (1000 кв.м.)
Публичен търг
10/24/2017 4058 / 9/9/2011 гр. СТРАЖИЦА Местност: местност "АБАЗИШКО"
• ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ (1591 кв.м.)
Решение на общинския съвет