Municipality Administration

Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
4/8/2019 7845 / 10/16/2018 гр. СТРАЖИЦА Поземлен имот с идентификатор №: 69633.159.24
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (20333 кв.м.)
Публичен търг
4/8/2019 7844 / 10/16/2018 с. МИРОВО Местност: местност ПЪНДЪКЛИЯТА Поземлен имот с идентификатор №: 48341.21.29
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ (70183 кв.м.)
Публичен търг
4/8/2019 7712 / 1/18/2017 гр. СТРАЖИЦА Кв: 158 УПИ: I Улица: "Осогово" №: 29 Блок: 6 Вход: Б Етаж: II Апартамент: 5
• ЧАСТ ОТ СГРАДА (53.71 кв.м.)
Публичен търг
3/25/2019 7757 / 3/27/2017 гр. СТРАЖИЦА Кв: 102 УПИ: I Улица: "Михаил Друмев" №: 25 Блок: 2 Вход: Б Етаж: 2 Апартамент: 5
• ЧАСТ ОТ СГРАДА (39.9 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/22/2019 7687 / 1/9/2017 гр. СТРАЖИЦА Кв: 158 УПИ: I Улица: "Васил Левски" №: 30 Блок: 4 Вход: А Етаж: III Апартамент: 8
• ЧАСТ ОТ СГРАДА (63.82 кв.м.)
Решение на общинския съвет