Municipality Administration

Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
9 9/10/2019 Извършване на СМР по проект „Изграждане на част от канализационна мрежа на с. Кесарево, община Стражица – втори етап” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на Главен клон I от РШ 16 до КПС, клон 7, клон 8, клон 9, клон 10, клон 11, клон 12, клон 13, клон 14, клон 15, Дъждовен клон, Отливен канал, Тласкател Обособена позиция № 2: Изграждане на Главен клон I от РШ 1 до РШ 16, клон 1, клон 2, клон 3, клон 4, клон 5, клон 6 Opened 00078-2019-0004
8 7/31/2019 Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица” Closed 00078-2019-0003
7 7/30/2019 Извършване на специализиран превоз на деца и ученици Closed 00078-2019-0002
6 7/24/2019 Пазарни консултации с предмет: Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица” Closed -
5 7/12/2019 Изготвяне на предпроектни проучвания и технически проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по язовирна стена и съоръжения към нея на язовир „Зеленчуков дол“, находящ се в землището на с. Нова Върбовка, общ. Стражица” Assigned 00078-2019-0001