Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
2 3/15/2018 „Доставка на оборудване, обзавеждане, стоки за бита и други материали по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на стоки от Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на обзавеждане; Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електрически уреди; Обособена позиция № 4 – Доставка на стоки за бита и други материали” Opened 9073893
1 1/16/2018 „Доставка на настолни компютри, лаптоп и прилежащ софтуер по проект „CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)” (Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“ Assigned 9072241
18 12/11/2017 Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Стражица, обл. Велико Търново Closed 00078-2017-0016
17 12/5/2017 Авариен ремонт на язовири „Сусурлука” и „Ръбе”, находящи се в землището на с. Сушица, община Стражица. Assigned 00078-2017-0015