Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
6 5/11/2018 „Разработка, доставка и инсталиране на софтуерен продукт "Прилагане на платформа за сътрудничество” по проект “CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)”(Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG) по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Разширяване обхвата на административната информационна система на Община Стражица в 21 кметства на територията на общината”. Обособена позиция №2:„Разработка на модул за трансгранична комуникация и модул за комуникация между частни лица“ Closed 00078-2018-0001
5 3/21/2018 „Избор на изпълнител на СМР по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 г., находящо се в кв. 45, УПИ ХVІІ – 190, град Стражица; обособена позиция № 2 – Ремонт на Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец”. Assigned 9074779
4 3/20/2018 „Избор на изпълнител на СМР по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по две обособени позиции: обособена позиция № 1 – Изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 г., находящо се в кв. 45, УПИ ХVІІ – 190, град Стражица; обособена позиция № 2 – Ремонт на Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец”. Terminated 9074059
2 3/15/2018 „Доставка на оборудване, обзавеждане, стоки за бита и други материали по проект „Деинституционализация на социални услуги за деца в община Стражица” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на стоки от Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на обзавеждане; Обособена позиция № 3 – Доставка и монтаж на електрически уреди; Обособена позиция № 4 – Доставка на стоки за бита и други материали” Assigned 9073893
1 1/16/2018 „Доставка на настолни компютри, лаптоп и прилежащ софтуер по проект „CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)” (Трансгранично партньорство между Община Болинтин-Вале и Община Стражица за подобряване на системата за вземане на решения – ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“ Assigned 9072241