Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
6 7/24/2019 Пазарни консултации с предмет: Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица” Closed -
9 6/29/2018 Пазарни консултации за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ IV, кв. 102, гр. Стражица, обл. В. Търново – Втори етап – подетап „А” Closed -
7 6/25/2018 Пазарни консултации за изпълнение на проект: „Реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ “Ангел Каралийчев“ и ДГ “Сава Цонев“, гр.Стражица“ Closed -
3 2/16/2017 Пазарни консултации за определяне на референтните стойности за изпълнение СМР на обект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Кесарево, с. Камен, с. Сушица, с. Асеново и с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново“ Closed -
39 9/20/2016 Пазарни консултации за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет Closed -